Afrisson

Adama Coly

Dans l’album Adama Coly, Les 4 Etoiles (Bopol Mansiamina, Wuta Mayi, Syran Mbenza, Nyboma Mwan’ Dido) invitent de grands noms des musiques africaines dont Sam Mangwana, Dalienst Ntesa, Papa Noël Nedule, Manu Lima...

Nyboma / Wuta Mayi / Sam Mangwana (voix 1, 4, 5)
Dalienst Ntesa (voix 1, 3, 5)
Syran Mbenza (guitare 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8)
Bopol (guitare 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8)
Papa Noël (guitare 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8)
Miguel Yamba (basse 2, 3, 4, 5 6, 8)
Pablo (basse 1, 7)
Mavoungou (percussions 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8)
Silvano (percussions 4)
Komba (batterie & animation)
Guez (programmation 6, 7 - claviers 2, 3, 5)
Manu Lima (claviers 1, 4, 8 - prog. batterie)

Titres : 1. Alima ; 2. Antho ; 3. Polygamie ; 4. Adama Coly ; 5. Nsangu Zimungane ; 6. Mimi Tenkole ; 7. Samba Samba ; 8. Zouzou

 

par   Nago Seck  15 mai 2007 - © Afrisson