Afrisson

Jukoroma tintin

Disques - Single  |   Mali  |  Tata Pound  | Parution : 2000  | Label :  Mali K7

« Jukoroma Tintin » est le premier tube du groupe Tata Pound.