Afrisson

Noni Nyoro Mumoto

Disques - CD  |   Zimbabwe  |  System Tazvida and Chazezesa Challengers  | Parution : 2011  | Label :  Gramma Records

Titres :
- 1. Dai hanzvadzi yairoorwa - 7:02
- 2. Wakazvikanyira wega - 8:01
- 3. Wondiregererawo - 8:46
- 4. Zvimbeu zverudo - 7:54
- 5. Vasina godo havadaro - 8:30
- 6. Dzatondiwedzera moto - 9:17

 

par   Sylvie Clerfeuille  11 octobre 2012 - © Afrisson