Titres :
1. Ndakhumudwa (You Betrayed Me) - 3:15
2. Zochita Zanu (Your Deeds) - 3:01
3. Chikondi Cha Yesu (Love of Jesus) - 2:47
4. Manja (Clap Your Hands) - 1:38
5. Ndikagona (When I Sleep) - 2:29
6. Ndiyamika (I Thank You) - 2:14
7. Mupulumuke (To Be Saved) - 0:40,
8. Kufanana (I Must Be the Same) - 1:26
9. Though You Are Laughing, I Am Telling You the Truth - 0:44
10. Mwayenera (You Really Are Good) - 3:49
11. Driver - 1:26
12. Mwazi Wa Jesu (Blood of Jesus) - 1:30
13. Ambuye Wanga (My Lord) - 0:42
14. Ndikona Kuti Yesu Akonda (I Like That Jesus Loves) - 1:57
15. Machimo Anga Ngambiri (My Sins Are More) - 3:25 ”

À propos de l'auteur

Sylvie Clerfeuille

Sylvie Clerfeuille

Laissez un commentaire